Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

100 χριόνια ἀπὸ τὴ Μικρασιατικὴ Καταστροφή

Μπορεί να είναι εικόνα γλυπτό 
 
Σὲ κάθε κόρη ἱματιοφόρο,
μὲ τὴν ἀριστοκρατικὴ εὐγένεια στὴ μορφὴ
καὶ τὶς κυματοειδεῖς πτυχώσεις τοῦ ἱματίου της
ἀπὸ τὸν σκληρὸ ἄνεμο τοῦ βίου,
μιὰ ἀνθρώπινη ὕπαρξη
μετα-κινεῖται πρὸς μιὰ νέα μεθόριο.
Ὅπως ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια,
ἄλλοτε βασίλισσα,
ἄλλοτε μάνα,
ἄλλοτε πρόσφυγας.
Κι ἀπὸ τὰ χώματα τῆς Ἰωνίας, ἡ κόρη,
σεβάσμια στὴ μακρὰ πορεία της,
μὲ τὸν πόνο κάλυμμα τῆς κεφαλῆς,
ἱέρεια μιᾶς τελετουργίας:
ἀπὸ τὸν ἀποχωρισμὸ
στὸ πέρασμα σὲ ἄλλη γῆ,
–ἐδῶ, τὴ νέα πατρίδα–
κρατᾶ στὰ χέρια τὴ Ζωή.
Γιώργος Ἀνανιάδης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: