Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους συχνά, διότι μου φεύγουν ο Χριστός και οι Άγγελοί μου...

Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι

 

~ Τρύφων μοναχός Αγιονορείτης, Ερημίτης της Καψάλας
(† 1978)

Δεν υπάρχουν σχόλια: