Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος προσβάλλει τη μνήμη του μακαριστού Αιτωλίας Κοσμά και κηρύττει παπίζουσα εκκλησιολογία

Ο τοποτηρητής της Ι.M. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, στο κήρυγμα που εκφώνησε στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αμφιλοχίας στις 18 Ιανουαρίου, διετύπωσε την παπίζουσα/επισκοποκεντρική εκκλησιολογία περί ιεραρχικού πολιτεύματος της Εκκλησίας και ζήτησε από το ποίμνιο αδιάκριτη και απροϋπόθετη «υπακοή» στις ανίερες και βλάσφημες αποφάσεις της διοικούσας Εκκλησίας.Ταυτόχρονα, προσέβαλε τη μνήμη του σεβάσμιου και Παραδοσιακού Μητροπολίτη Αιτωλίας π. Κοσμά που κοιμήθηκε προσφάτως. 

Ακολούθως παρατίθενται τρία χαρακτηριστικά αποσπάσματα με τις ετεροδιδασκαλίες και πλάνες του Ιεροθέου:

α) Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος: Δεν μπορεί να βγαίνει ένας Μητροπολίτης και να λέει «εγώ δεν ακούω τι λέει η Σύνοδος»… Οι μειοψηφούντες υπακούουν στην πλειοψηφία, αυτό είναι το Εκκλησιαστικό πολίτευμα

O μακαριστός Μητρ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας π. Κοσμάς παρέδωσε μία κρυστάλλινη, Ορθόδοξη και Πατερική παρακαταθήκη στο ποίμνιο της μητροπόλεως του. Ως προς τα ανίερα υγειονομικά μέτρα που επέβαλαν τα Συνοδικά Όργανα της Εκκλησίας της Ελλάδος με πρόσχημα και πρόφαση τη λοίμωξη του κορωνοϊού, ήρθε σε ρήξη με τη Σύνοδο και το σύνολο των Ιεραρχών, τηρώντας με ευλάβεια την Παραδοθείσα Πίστη, τους Ιερούς Κανόνες και την Παράδοση των Αγίων Πατέρων.

Μετά την κοίμηση του σεβαστού Μητροπολίτη Αιτωλίας  Κοσμά, ο τοποτηρητής της Ι. Μητρόπολης Αιτωλίας, Ναυπάκτου Ιερόθεος, απευθυνόμενος μέσω του κηρύγματος του προς το ποίμνιο της Ι.Μ. Αιτωλίας, επιχειρεί να επιβάλλει τις βλάσφημες αποφάσεις της ΔΙΣ, ακυρώνοντας το Ορθόδοξο έργο του μακαριστού Ποιμενάρχη. 

Φωτογραφίζοντας τον προσφάτως κοιμηθέντα Μητροπολίτη Αιτωλίας  Κοσμά, ο  Ιερόθεος κηρύττει ότι δεν μπορεί να βγαίνει ένας Μητροπολίτης και να λέει «εγώ δεν ακούω τι λέει η Σύνοδος», συμπληρώνοντας με νόημα ότι όταν δεν υπάρχει πλειοψηφία στη Σύνοδο (Δ.Ι.Σ ή Ιεραρχία της Εκκλησίας), «οι μειοψηφούντες υπακούουν στην πλειοψηφία»:

[02:34:50] «Άρα υπάρχει ιεράρχηση χαρισμάτων και διακονιών. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ότι θέλει. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας, παράδειγμα, ένας Μητροπολίτης και να λέει «εγώ δεν ακούω τι λέει η Σύνοδος». Η Σύνοδος συνέρχεται, και η Διαρκής Σύνοδος και η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, ογδόντα δύο Αρχιερείς μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο και αποφασίζουν, πολλές φορές και ομόφωνα. Αλλά αν δεν υπάρχει ομοφωνία και πλειοψηφία, τότε οι μειοψηφούντες υπακούουν στην πλειοψηφία. Αυτό είναι το Εκκλησιαστικό πολίτευμα και αυτή είναι η Δημοκρατία. Το ίδιο γίνεται και μέσα στις Μητροπόλεις». 

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος με τη θέση του περί αδιακρίτου και απροϋποθέτου υπακοής εκφράζει μία επικίνδυνη εκκλησιολογία και σωτηριολογία, καθώς η υπακοή στον επίσκοπο ή στο σώμα των επισκόπων, την Ιεραρχία, προϋποθέτει ως απαράβατο όρο να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας, χωρίς να νοθεύουν το Ευαγγέλιο και την Παράδοση των Αγίων Πατέρων. 

Ο Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολής Α.Π.Θ πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης σημειώνει σχετικά στο άρθρο «Μαζί με την Εκκλησία, έστω και αν πλανάται;»: «Ἡ ὑπακοή ὅμως στόν ἐπίσκοπο δέν εἶναι ἀπροϋπόθετη οὔτε ἀδιάκριτη. Ὑπακοῦμε στόν ἐπίσκοπο ἤ στό σῶμα τῶν ἐπισκόπων, τήν Ἱεραρχία, ὑπό τόν ἀπαράβατο ὅρο, ὑπό τήν ἀναγκαία προϋπόθεση, ὅτι ὀρθοτομοῦν τόν λόγο τῆς ἀληθείας, ὅτι δέν νοθεύουν τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἁγιοπατερική Παράδοση». 

β) Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος: Το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι ιεραρχικό όπως για παράδειγμα στη Βουλή των Ελλήνων και την Περιφέρεια

Στο κήρυγμα του από άμβωνος, ο Ιερόθεος εκφράζει μία νεωτερίζουσα επισκοποκεντρική και παπίζουσα εκκλησιολογία, καθώς διατυπώνει τη γνώμη ότι το πολίτευμα της Εκκλησίας εκτός από συνοδικό, είναι και ιεραρχικό. Ως παραδείγματα ιεραρχικότητας παραθέτει τη Βουλή των Ελλήνων, την Περιφέρεια και το Δημοτικό Συμβούλιο:

[02:33:45] «Η οποία Εκκλησία εργάζεται συνοδικά. Το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι συνοδικό. Δηλαδή συναντιόμαστε όλοι μαζί να συζητήσουμε, να καταλήξουμε κάπου. Και όχι μόνο συνοδικό αλλά και ιεραρχικό, υπάρχει ιεραρχικότητα. Όπως για παράδειγμα στη Βουλή των Ελλήνων είναι ο πρόεδρος της Βουλής, είναι οι αρχηγοί των κομμάτων, είναι ο πρωθυπουργός, είναι οι βουλευτές, όλοι έχουν ένα ψήφο, τον ίδιο ψήφο, αλλά άλλος είναι ο ρόλος του καθενός. Όπως έχουμε στην Περιφερειακή αυτή ενότητα, γενικότερα στην Περιφέρεια μας, τον Περιφερειάρχη, έχουμε την αντιπεριφερειάρχη, τον δήμαρχο, το δημοτικό συμβούλιο, είναι πρόεδρος, αντιδήμαρχος, είναι τα μέλη… Υπάρχει ιεράρχηση. Συνέρχεται το συμβούλιο το δημοτικό για να συζητήσει, φυσικά συνέρχεται, συζητά, είναι η σύνοδος, η εκκλησία του δήμου».

Σχετικά με την επισκοποκεντρική/παπίζουσα εκκλησιολογία περί ιεραρχικού πολιτεύματος της Εκκλησίας, ο Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολής Α.Π.Θ πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης υπογραμμίζει «Η Σύναξη των Προκαθημένων αποφάσισε για το Ουκρανικό»:
«Ὅλοι οἱ σπουδάσαντες Θεολογία, ἀλλά καί οἱ μελετῶντες τίς πηγές, γνωρίζουμε ὅτι τό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι συνοδικό καί ὄχι μοναρχικό, ὅπως τό διέστρεψε ὁ Παπισμός. Σέ σταδιακή διαστροφή, ὥστε νά καταντήσουμε στό μοναρχικό, ὁδηγεῖ καί ἡ γνώμη πού διατυπώνεται ἐσχάτως ὅτι δέν εἶναι μόνο συνοδικό, εἶναι καί ἱεραρχικό. Δέν θά ἀναιρέσουμε τώρα αὐτήν τήν νεωτερίζουσα ἐπισκοποκεντρική καί παπίζουσα ἐκκλησιολογία, διότι ἄλλος εἶναι ὁ σκοπός τοῦ παρόντος ἄρθρου».

γ) Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος: Υπακοή στην Εκκλησία και στα συνοδικά όργανα, υπακοή, υπακοή…

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος προσπαθώντας να «πείσει» το ποίμνιο της Ι.Μ. Αιτωλίας να αλλάξει στάση και να αποδεχθεί τις ανίερες και βλάσφημες αποφάσεις που έλαβε προσφάτως η ΔΙΣ, -οι οποίες όμως έρχονται σε πλήρη αντιδιαστολή με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία και τη Πατερική διαποίμανση του μακαριστού Μητρ. Αιτωλίας Κοσμά-, επαναλαμβάνει τη φράση-φόβητρο που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των ταγών της διοικούσας Εκκλησίας σε ανάλογες περιπτώσεις: «Υπακοή στην Εκκλησία»

[02:33:30] «Πως θα ξεφύγουμε από τα δύο αυτά άκρα; Πως θα ξεφύγουμε τη μια μεριά τη σχετικοκρατία, το σχετικισμό και από την άλλη πλευρά την απολυτότητα και τον φανατισμό; Να ακούνε την Εκκλησία».

[02:35:41] «Επομένως μόνο με την υπακοή στην Εκκλησία και στα συνοδικά όργανα της Εκκλησίας, μόνο με αυτή την υπακοή μπορούμε να αποφύγουμε τα δύο άκρα που μας ταλανίζουν και υποφέρουμε. Από το ένα μέρος είναι η σχετικοκρατία, από το άλλο μέρος είναι η απολυτότητα και ο φανατισμός και ο ζηλωτισμός». 

[02:37:50] «Αυτό είναι το Πνεύμα του Θεού, αυτό κάνει η Εκκλησία, έτσι εργάζεται συνοδικά, έτσι να εργαζόμαστε, υπακοή στην Εκκλησία να έχουμε για να αποφεύγουμε τα άκρα που είναι, πραγματικά, τα άκρα οδηγούν στον ζηλωτισμό, στο φανατισμό που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και στην Εκκλησία και στην κοινωνία». 

Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος προβάλλει την έννοια μίας αδιάκριτης και απροϋπόθετης υπακοής στην διοικούσα Εκκλησία. Επιπρόσθετα, με το κήρυγμα του προσπαθεί να ταυτίσει την Εκκλησία (η οποία έχει ως Κεφαλή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, είναι αλάθητη και δεν πλανάται), με την Ιεραρχία, τους πατριάρχες και τους επισκόπους (οι οποίοι πλανώνται ακόμα και σε συνόδους, όπως στη Ψευδοσύνοδο της Κρήτης ή στην Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία αναγνώρισε το Ψευδοαυτοκέφαλο των Ουκρανών σχισματοαιρετικών). 

Ο Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολής Α.Π.Θ πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης σημειώνει σχετικά στο άρθρο «Μαζί με την Εκκλησία, έστω και αν πλανάται;»: 
«7. Ἡ Ἐκκλησία δέν πλανᾶται, εἶναι ἀλάθητη. Δέν ταυτίζεται ἡ Ἐκκλησία μέ τήν Ἱεραρχία.
[…] Ἄλλο ὅμως ἡ Ἱεραρχία, οἱ πατριάρχες καί οἱ ἐπίσκοποι, καί ἄλλο ἡ Ἐκκλησία. Ὅπως εἴδαμε, ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀλάθητη, ἐνῶ οἱ ἱεράρχες πλανῶνται ἀκόμη καί στίς συνόδους. Ἡ ψευδοσύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ἦταν σύναξη κάποιων ἱεραρχῶν καί μάλιστα τῆς μειοψηφίας αὐτῶν, ὅπως καί ὅσοι ἱεράρχες στίς συνόδους τῶν ἐκκλησιῶν τους, μειοψηφία καί αὐτοί στό σύνολο τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας, ἀναγνώρισαν τό ψευδοαυτοκέφαλο τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν. Καί στά δύο θέματα ἡ Ἱεραρχία ἐπλανήθη ὄχι ὅμως καί ἡ Ἐκκλησία».

Η Ορθόδοξη παρακαταθήκη του μακαριστού Μητροπολίτη Αιτωλίας π. Κοσμά

O άξιος και σεβαστός μακαριστός Μητρ. Αιτωλίας π. Κοσμάς παρέδωσε μία Πατερική, ορθόδοξη παρακαταθήκη στο ποίμνιο της μητροπόλεως του, αντιδρώντας στα ανίερα και βλάσφημα υγειονομικά μέτρα/οδηγίες που επέβαλαν οι αποφάσεις της διοικούσας Εκκλησίας, ακόμα και μέσα στους Ιερούς Ναούς. Χαρακτηριστικά υπενθυμίζουμε ότι ο Μητροπολίτης Αιτωλίας κ. Κοσμάς:

  • Στις 23 Απριλίου 2021, απέστειλε μαζί με τον Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ, επιστολή διαμαρτυρίας προς την Ιερά Σύνοδο, αντιδρώντας στην ανίερη απόφαση της Δ.Ι.Σ. περί αλλαγής της ημέρας και ώρας εορτασμού της Αγίας Αναστάσεως. Λόγω της ορθόδοξης στάσης και ομολογίας τους, η Δ.Ι.Σ. της 26ης Αυγούστου 2021 κάλεσε τους δύο Μητροπολίτες σε απολογία με την αιτιολογία ότι «εξεδήλωσαν απειθαρχία και έλλειψη σεβασμού προς την ομόφωνη απόφαση του συλλογικού οργάνου διοικήσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος». Μετά την ακρόασή τους, η Δ.Ι.Σ. θεώρησε ανεπαρκείς τις παρασχεθείσες εξηγήσεις και παρέπεμψε τους δύο Μητροπολίτες στο Πρωτοβάθμιο δια Αρχιερείς Συνοδικό Δικαστήριο, ορίζοντας ως εκκλησιαστικούς ανακριτές τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο και τον Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο.
  • Στις 20 Μαΐου 2021, απέστειλε Εγκύκλιο προς το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Μητροπόλεως του, στην οποία υπογράμμιζε την προσπάθεια ορισμένων να αλλοιώσουν το ορθόδοξο φρόνημα των πιστών. Ταυτόχρονα, ενθάρρυνε το ποίμνιο του ώστε να μην υποχωρήσει και χάσει την αγνή πίστη του για τον Ορθόδοξο Ναό, το Άγιο Ποτήριο, τα Ιερά λείψανα, τις Άγιες εικόνες και την Ιερωσύνη:
    «Ἐνδεικτικὰ ἀνέφερα κάποιες περιπτώσεις, οἱ ὁποῖες μαρτυροῦν καὶ βεβαιώνουν τὴν προσπάθεια ὁρισμένων νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὀρθόδοξο φρόνημά μας, τὴν θερμὴ Πίστι μας, τὴν συνειδητὴ πνευματικὴ σχέσι μας μὲ τὴν κιβωτὸ τῆς σωτηρίας, τὴν Ἐκκλησία μας. […] Μὴν ἐπηρεαζόμασθε. Μὴν ὑποχωροῦμε. Μὴν χάσουμε τὴν ἁγνὴ πίστι μας γιὰ τὸν ὀρθόδοξο ναό μας, γιὰ τὰ ἱερὰ μυστήρια, γιὰ τὸ ἅγιο ποτήριο, τὰ ἱερὰ λείψανα, τὶς ἅγιες εἰκόνες, τὴν ἱερωσύνη».

Σε πλήρη αντιδιαστολή με το πνεύμα το σεβάσμιου και μακαριστού π. Κοσμά, ο τοποτηρητής της Μητρόπολης Αιτωλίας, Μητρ. Ναυπάκτου Ιερόθεος, κηρύττει μέσω της νέας παπίζουσας εκκλησιολογίας περί ιεραρχικού πολιτεύματος της Εκκλησίας, πλήρη υπακοή στις ανίερες και βλάσφημες αποφάσεις της διοικούσας Εκκλησίας. 

Ο πιστός λαός και ο Ιερός κλήρος της Ι.Μ. Αιτωλίας θεματοφύλακας της Πίστεως – Υπακοή σε όσους υπακούουν στο Χριστό και στους Αγίους

Ο πιστός λαός και ο Ιερός κλήρος της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας καλούνται να υπερασπιστούν την Ορθόδοξη Πίστη και την παρακαταθήκη που παρέλαβε από το σεβαστό και Παραδοσιακό μακαριστό Μητροπολίτη κ. Κοσμά. 

Όταν προσβάλλεται η Πίστη και τα δόγματα της Εκκλησίας, η διακοπή μνημονεύσεως του ονόματος αιρετικού ή αιρετιζόντος επισκόπου, είναι το ευλογημένο ιεροκανονικό μέσο πού διαθέτει η Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε να σταματήσει η εξάπλωση της αίρεσης. Αυτή τη συνοδική, κανονική και Ορθόδοξη στάση κράτησαν διαχρονικά όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας απέναντι στους αιρετίζοντες επισκόπους. 

Αυτή την θεάρεστη ομολογία ευχόμαστε να επιδείξει και το ευσεβές πλήρωμα της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τιμώντας τη μνήμη του μακαριστού σεβάσμιου Ποιμενάρχη της κ. Κοσμά και τηρώντας ακέραια τη νουθεσία του μεγάλου διδασκάλου, ιεραποστόλου και εθνομάρτυρα, Αγίου Κοσμά του Αιτωλού: «Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορεί να σας τα πάρη, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε».

 πηγή

1 σχόλιο:

Νίκος είπε...

Ο κορονοϊός ανέδειξε την παθογένεια που υπάρχει στη Σύνοδο (Δ.Ι.Σ ή Ιεραρχία της Εκκλησίας)

Ιερόθεος Ναυπάκτου: Όπως πάνε σούπερ μάρκετ έτσι θα ανάψουν κεράκι στην εκκλησία

-«Aδειασε» ο μητροπολίτης Ιερόθεος όσους αντιδρούν στα μέτρα: Αλλο να ομολογεί κανείς την πίστη του, άλλο να το παίζει παλικαράς

•Καταδίκασε την πράξη του ιερέα στο Κουκάκι ο οποίος κοινώνησε πιστούς από την πίσω πόρτα της εκκλησίας, την Κυριακή των Βαΐων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος.

•Ιερέας κουκάκι «Είμαι στη διάθεση των Αρχών αλλά αυτό που έκανα, το έκανα ακολουθώντας την Ιερατική μου συνείδηση. Η Θεία Κοινωνία δεν απαγορεύεται και δεν μεταδίδει ασθένειες»

•O πατήρ Γεώργιος στην δήλωσή του αναφέρει επίσης ότι συγχωρεί όλους όσους εκφράστηκαν ή εκφράζονται προσβλητικά και ανοίκεια τόσο προς εκείνον ως ιερέα «όσο και για τα Αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας μας ιδιαιτέρως δε για αυτό το ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ κατά το ρηθέν υπό του Γλυκυτάτου Εσταυρωμένου Ιησού μας» Αφες αυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».

Ψευτοπαλικαράς ο π.Γεώργιος;

•Μητροπολίτης Αργολίδας Νεκτάριος: Συμφωνώ με την κυβέρνηση που σταμάτησε τις Λειτουργίες στην εκκλησία.

•Μητροπολίτης Κοζάνης: «Να κάνετε το εμβόλιο κι αφήστε τους φανατικούς...»

•Πρωτοσύγκελος Ι.Μ. Μεσσηνίας: «Όσοι δε φοράτε μάσκα έξω από την Εκκλησία, αλλιώς καλώ Αστυνομία»

•Ιερόθεος: Το σπίτι των πιστών είναι η εκκλησία.

°Μητροπολίτης Ναυπάκτου: «Οι Εκκλησίες δεν είναι ανοιχτές για τους πιστούς».

•Μητρ. Δημητριάδος: Φαρισαϊκή στάση το να μη φοράς μάσκα.

•Να κοινωνήσετε μόνοι στο σπίτι σας με Μέγα Αγιασμό” προτρέπει ο Μητροπολίτης Γόρτυνος.

•Μητροπολίτης Ιλίου: Το κουταλάκι μιας χρήσης για τη Θεία Κοινωνία δεν είναι δογματικό θέμα.

°Μητρ.Κυθήρων - Είναι και δογματικό θέμα το κουταλάκι μίας χρήσεως.

Μητροπολίτης Ηλείας: Απέλυσε δύο εργαζόμενους σε γηροκομείο που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν.

Το ποτήρι της οργής του Θεού είναι έτοιμο να ξεχειλίσει.

ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΡΑΜΜΗ Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ: ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Την ώρα που με απόφαση της η Ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής Εκκλησίας αποφάσισε να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι Θείες Λειτουργίες και οι λοιπές Ιερές Ακολουθίες, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος χαράσσει διαφορετική γραμμή, προχωρώντας σε περιορισμό των ακολουθειών στην μητρόπολη του.