Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021

Τὸ ἐπαναδιατυπώνω, διότι φαίνεται ὅτι δὲν ἔγινε πλήρως ἀντιληπτόν:


Τὰ σκευάσματα αὐτά, ποὺ τὰ ὀνομάζουν «ἐμβόλια», ΔΕΝ εἶνε πειραματικά. Τὰ πειράματα ἔγιναν καὶ ἐτελείωσαν. Τώρα γίνεται ἐφαρμογὴ εἰς τοὺς ἀνθρώπους.
Καὶ αἱ λεγόμεναι «παρενέργειαι» εἶνε αἱ ἀναμενόμεναι ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ!
Ναί, αἱ θρομβώσεις, αἱ μυοκαρδίτιδες καὶ οἱ θάνατοι εἶνε αἱ φυσικαὶ ἐνέργειαι αὐτῶν τῶν σκευασμάτων! Αὐτὸ ἔδειξαν τὰ πειράματα ποὺ ἔγιναν εἰς τὰ ζῷα (ποντίκια καὶ πίθηκοι) καὶ αὐτὰ ἀναμένουν νὰ ἰδοῦν εἰς τοὺς ἀνθρώπους οἱ κατασκευασταὶ τῶν «ἐμβολίων»!
Φράσεις τοῦ τύπου «σόκ», ὅταν πρόκηται διὰ δημοσιεύσεις ξαφνικῶν θανάτων μετὰ τὸν ἐμβολιασμόν, μόνον μειδίαμα ἔπρεπε νὰ προκαλοῦν!
 
 Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και κείμενο
Οἱ ἐπιστήμονες ποὺ μᾶς προειδοποιοῦν μὲ κόστος τὴν καριέρα τους, ἀκόμη καὶ τὴν ζωήν τους, δὲν νομίζετε ὅτι εἶνε πιὸ ἀξιόπιστοι, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ διεφθαρμένον πολιτικὸν σύστημα καὶ μάλιστα μὲ τὸ ἀζημείωτον;

 Ludmilla Simone

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δρ. ιατρός και Εβραίος ραβίνος, αποκαλύπτει τι κάνουν οι Εβραιοσιωνιστές με τα θανατηφόρα εμβόλια. (βίντεο).

https://attikanea.info/Εβραίος-ραβίνος-αποκαλύπτει-τι-κάνουν-οι-Εβραιοσιωνιστές-με-τα-θανατηφόρα-εμβόλια-βίντεο

Ανώνυμος είπε...

Ο άνθρωπος είναι η ουσία, και αυτό που έχει γύρω του είναι η περι-ουσία, συν κάτι του Μαρξ για την υπεραξία της εργασίας του εργαζόμενου που εκμεταλλεύεται ο εργοδότης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα δις ευρώ και δολάρια δεν έχουν αξία αν δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα πληρωθούν για να παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, επίσης χωρίς καταναλωτές δεν μπορείς να κερδίζεις χρήματα.
Δηλαδή αν μειωθεί ο πληθυσμός της γης, οι άνθρωποι θα γίνουν φτωχοί!!!