Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει ""Ημείς φρονούμε ότιή άληθινή έλευθερία έγκειται είς τό νά μή αμαρτάνης, είς το νά άγαπάς τόν Κύριον καίπόνπλησίον μεθ όλης τηςκαρδίας σουκ καί όλης τής ίσ χύος σου 'Î άληθης ή διαρκής διαμονή έν έντώ tặ Θεώ". ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ"

1 σχόλιο:

Χρήστος είπε...

του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ὁ οὐρανο­βά­μων Απόστολος Παύλος μας λέει:

Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.»

Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Γιατί; Διότι εκείνα τα οποία θα μου επετρέποντο και θα μπορούσαν να με καταστρέψουν, άρα δεν με συμφέρουν.

Είναι όμως και μία δευτέρα θέσις. Το «πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.».
Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν μπορώ να δουλωθώ.
Εδώ ακριβώς υπάρχει, στην πράξη επάνω, ένα οξύμωρο σχήμα.
Είναι δυνατόν η ελευθερία να δουλώνει; Δηλαδή να υποδουλώνει; Είναι δυνατόν; Δεν είναι οξύμωρο; Σαν να λέμε: «Άναψε το φως για να γίνει σκοτάδι».

Και αυτό, αγαπητοί μου, συμβαίνει στην εποχή μας. Σήμερα εν ονόματι της ελευθερίας καλλιεργούμε τα πάθη. Και τα πάθη μας υποδουλώνουν. Είμεθα υποδουλωμένοι στα ίδια μας τα πάθη.
Κι εκείνα που δεν συμφέρουν είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Εκεί δεν μπορείς να πεις «θα δοκιμάσω». Εκεί είναι ο θάνατος.

Έτσι θα παρακαλέσω να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ελευθερία και ύπαρξις είναι δύο πράγματα που πηγαίνουν πλάι πλάι. Το ένα περιφρουρεί το άλλο. Η ελευθερία περιφρουρεί την ύπαρξη. Δεν πρέπει να την καταστρέφει.