Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021

 Μπορεί να είναι εικόνα ελάφι και φύση

Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός. ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω καὶ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ τοῦ Θεοῦ;
~ Ψαλμός 41, 2.3

2 σχόλια:

balala.gr είπε...

Όταν η πηγή περιέχει θείον , τότε λέμε : " έλα στο θείο " !

δον κιx ο τις είπε...

Σαν το ελάφι

ας μήν αρκούμαστε
στό...ότι νάναι
κι απ'όπου νά'ναι "νερό"...

αλλά να ψάχνουμε
για να δ ρ ο σ ί σ ο υ μ ε
την ψ υ χ ή μας
με το πεντακάθαρο
τών "Π η γ ώ ν"...!

Εύχεστε!