Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018''Ἂν ὁ Θεός δέν προσφέρει τή Χάρη Του, ὅλα εἶναι μάταια. Ὅταν δώσει τή Χάρη Του, τότε καί ὁ ὕπνος εἶναι γλυκός, τότε καί ἄνεση ὑπάρχει καί ἡ ζωή είναι ἀπαλλαγμένη ἀπό κινδύνους καί γεμάτη ἀσφάλεια..'' 

 ~ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Δεν υπάρχουν σχόλια: