Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Νεκρές ψυχές πού τριγυρίζουν στά πανεπιστήμια καί κατασπαράσσουν τίς ψυχές τών φοιτητών. Δυστυχώς η ορθοδοξία έπεσε στά χέρια τών διδακτορίσκων τής Μασονίας. Καί τί επιδιώκει αυτός ο κακάσχημος άνδρας; Νά κάνει τόν άνδρα γυναίκα καί τήν γυναίκα άνδρα ακόμη καί μέσα στό ιερό τής Ευχαριστίας. Νά πραγματοποιήσει τόν υπέρτατο σκοπό τού εωσφόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: