Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

Ἡ πραγματική χαρά τῆς συντροφικότητας

Πρωτότυπος τίτλος :Kissanpur Real Joy Of Togetherness

1 Ἕνα παιδί δίνει στούς γονεῖς τοῦ ἕνα δυνατό μάθημα κι ἀγγίζει τίς καρδιές ὅλων.Ἡ διαφήμιση τῆς ἑταιρείας Kissan ἀπό τήν Ἰνδία μέ τίτλο «Kissanpur- Ἡ πραγματική χαρά τῆς συντροφικότητας» προσπαθεῖ νά ὠθήσει τούς ἀνθρώπους νά ἐγκαταλείψουν τά smartphones καί τούς φορητούς ὑπολογιστές καί νά δώσουν χρόνο σέ αὐτά πού ἔχουν πραγματικά σημασία. 

Τό μήνυμα εἶναι ἁπλό καί πολύ δυνατό: Περάστε χρόνο μέ τήν οἰκογένεια καί τούς φίλους σας, ἀντί νά σπαταλᾶτε χρόνο στόν εἰκονικό σας κόσμο.

Πιστεύω πώς τά παιδιά ,τά λουλούδια καί οἱ σχέσεις ἀντανακλοῦν τό εἶδος τῆς φροντίδας πού τούς δίνουμε...κι ὀφείλουμε νά εἴμαστε ἐφευρετικοί στήν ἀγάπη..Γιατί ἡ ἀγάπη καρποφορεῖ . Ἀπό ἐμᾶς μένει νά τήν καλλιεργήσουμε ...εἶναι αὐτή πού δέν φαίνεται στόν θυμό καί στήν ὀργή ἀλλά στήν ὑπομονή καί στήν συγχώρεση...δέν λυγίζει στό πόνο τῆς καρδιά μας ἀλλά στήν ἀγάπη τοῦ ἄλλου...δέν φανερώνεται εὔκολα στό λόγο ἀλλά στό βλέμμα τῆς εὐσπλαγχνίας...Ὅτι δέν μποροῦμε νά λύσουμε μέ τό μυαλό μᾶς προσπάθουμε νά τό λύσουμε μέ τήν καρδιά μας...κι ὅταν φερόμαστε στούς ἀνθρώπους μέ βάση αὐτό πού εἶναι παραμένουν ὅπως εἶναι.... ἄν ὅμως τούς φερόμαστε μέ βάση αὐτό πού θά μποροῦσαν νά εἶναι καί νά γίνουν, θά γίνουν ὁ καλύτερος ἐαυτός τους....ἄρα...ὅσο πιό λίγο ἀγγίζουμε τό ἔδαφος τόσο πιό πολύ ζοῦμε...^_^ Ἄς ἔχει ὁ καθένας μᾶς 2017 ἐπιχειρήματα γιά νά Ζήσει μέ Ἀγάπη στήν καρδιά του καί 2017 λόγους γιά νά Ζήσουμε ὅλοι μαζί μέ Εἰρήνη...χωρίς μίση ,πολέμους ,διχόνοιες...Δέν ξέρω πού τελειώνει αὐτή ἡ γῆ, οὔτε πού ἀρχίζουν οἱ ὁρίζοντες...ἐκεῖνο ὅμως πού ξέρω εἶναι ὅτι ἡ Ἀγάπη καί ἡ Φροντίδα Σου Θεέ μου μᾶς περιτριγυρίζουν...

This channel is NON PROFIT, NON-COMMERCIAL! Videos may contain copyrighted material . All trademarks and copyrights remain the property of their owners. Copyright Disclaimer: Citation of articles and authors in this report does not imply ownership. Works and images presented here fall under Fair Use Section 107 and are used for commentary on globally significant newsworthy events. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research

Δεν υπάρχουν σχόλια: