Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Φωτογραφία του Δημητρης Ροδης.


Κάποια κυρία ἤθελε νὰ ἐκμυστηρεθεῖ στὸν Γέροντα Πορφύριο κάτι, ποὺ τῆς βάραινε τὴν ψυχή. Ἀλλὰ ὅλο καὶ κάτι τῆς συνέβαινε καὶ δὲν κατάφερνε νὰ πάει νὰ τὸν δεῖ...
 Ἕνα βράδυ βλέπει στὸ ὄνειρό της, ὅτι συναντήθηκε μὲ τὸν Γέροντα Πορφύριο, κι ὅτι τοῦ μίλησε γι’ αὐτὸ τὸ πρόβλημά της... 

 Ξυπνώντας τὸ πρωὶ τοῦ τηλεφώνησε, γιὰ νὰ τὸν ρωτήσει πότε θὰ μποροῦσε νὰ πάει νὰ τὸν δεῖ... Καί, κατάπληκτη, τὸν ἄκουσε νὰ τῆς λέει: “Μὰ ἀφοῦ μοῦ τὰ εἶπες ψές. Πάλι νὰ μοῦ ξαναπεῖς τὰ ἴδια;”...

Δεν υπάρχουν σχόλια: