Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

Ο Λαγκαδά κατά Αγιορειτών

Ο Σεβ. Λαγκαδά παρεχώρησε συνέντευξιν εις την romfea
της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την Μ. Σύνοδον. Εις την συνέντευξιν αυτήν ο Σεβασμιώτατος εδήλωσεν ότι «είναι παραπληροφορημένοι οι Αγιορείτες», οι οποίοι αντιδρούν και ότι κακώς πολλοί «άρχισαν να αντιδρούν πριν την σύγκλησιν» της Μ. Συνόδου. 
Ο Σεβασμιώτατος έχει μελετήσει τα προς ψήφισιν κείμενα;
 Αν τα έχη μελετήσει και δεν εγείρη ενστάσεις σημαίνει ότι συμφωνεί!

 Έχει κατανοήσει πλήρως τα επιχειρήματα όσων διατυπώνουν αντιρρήσεις; 

Εξέφρασε, μάλιστα, την άποψιν ότι εις την Ιεραρχίαν «διαφωνίαι υπήρξαν μόνον δια διατυπώσεις και όχι επί της ουσίας». 
Υπενθυμίζομεν ότι και το «ομοούσιος» από το «ομοιούσιος» θέμα διατυπώσεως είναι… 

Επέμεινεν εις την άποψιν ότι «δεν υπάρχει αποδοχή της θεωρίας των κλάδων» εις τα κείμενα και ότι η Μ. Σύνοδος «είναι παγκόσμιον γεγονός και σαφώς υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν παρατηρηταί»!

Ερωτώμεν τον Σεβασμιώτατον: συμφώνως προς την παράδοσιν της Εκκλησίας εκαλούντο παρατηρηταί εις Συνόδους; Την αντιπαραδοσιακότητα της Συνόδου απεδέχεται και ο ίδιος λέγων «η Μ. Σύνοδος έχει άλλας δομάς εις σχέσιν προς τας γνωστάς ως μέχρι σήμερα συν­όδους». 
Χαίρονται οι Ιεράρχαι ότι θα πρωτοτυπήσουν δι’ ενός νέου είδους «Συνάξεως»;!

 Και ο ίδιος όμως διαπνέεται δυστυχώς από την άποψιν ότι «αν είχαμε θέματα που αφορούσαν και τους ετεροδόξους θα μπορούσαμε να τους είχαμε προσκαλέσει και να κάναμε μία οικουμενική σύνοδο»!
Ορθόδοξος Τύπος
Ορθές οι παρατηρήσεις του σχολιογράφου του “Ορθοδόξου Τύπου”. Πλην όμως είναι ελλιπείς. Αυτό που δεν λέγει ο σχολιογράφος θα το προσθέσουμε εμείς. Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης είναι το μήλον της έριδος. Ο Σεβ. Λαγκαδά επιθυμεί διακαώς -όπως επιθυμούν καμιά δεκαριά ιεράρχες- να μετατεθεί στη Μητροπόλη Θεσσαλονίκης. Για να πετύχουν το στόχο τους λέγουν πραγματα ή παίρνουν θέσεις ώστε να είναι αρεστοί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο αν δεν συγκατανεύσει καμία μετάθεση δεν είναι δυνατή στις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Τελικά αυτή η "Ανορθόδοξος" στην Κρήτη, μας λέει πάρα πολλά για τον καθένα από τους συμμετέχοντες! Επιβεβαιώνει τις υποψίες!