Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019

ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟἈκούεις, Παναγιώτατε Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖε, Μακαριώτατε Ἀθηνῶν Ἱερώνυμε, Σεβασμιώτατε Πατρῶν Χρυσόστομε καὶ οἱ λοιποὶ ὁμόφρονές σας Ἀρχιερεῖς, ποῖοι ἀποτελοῦν μίαν πραγματικὴν Σύνοδον ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ; Αὐτὰ τὰ παπικοῦ τύπου «μασκαραλίκια» ποὺ κάνετε καὶ τὰ ὀνομάζετε μὲ βαρυγδούπους τίτλους (βλ. «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος», κ.λπ.), ποὺ τὰ μαθαίνετε ἀπὸ τοὺς φίλους σας Παπικοὺς ποὺ συναναστρέφεσθε καὶ συναγελάζεσθε, δὲν εἶνε ἀποδεκτὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν!
Ludmilla Simone

Δεν υπάρχουν σχόλια: