Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019
“..Τίποτα δέν κάνει τόσο χαρούμενη τή ζωή μας, οσο η χαρά της εκκλησίας. Στήν εκκλησία συντηρειται η χαρά εκείνων πού χαίρονται, στήν εκκλησιά υπάρχει η ψυχική ευφορία εκείνων πού στενοχωρούνται, στήν εκκλησία η ευφροσύνη εκείνων πού λυπουνται, στήν εκκλησία η ανακούφιση των ταλαιπωρουμένων, στήν εκκλησία η ανάπαυση εκείνων πού κοπιάζουν. Γιατί λέει, «ελατε σέ μένα ολοι οσοι κοπιάζετε καί είστε φορτωμένη καί εγώ θά σας ξεκουράσω» (Ματθ. 11,28). Τί θά μπορουσε νά υπάρξει πιό αγαπητό από τά λόγια αυτά; τί υπάρχει πιό ευχάριστο από αυτή τήν πρόσκληση; Καλώντας σε ο Δεσπότης στήν εκκλησία, σέ προσκαλει σέ ευωχία, σέ παρακινει σέ ανάπαυση αντί των κόπων πού υπομένεις, σέ οδηγει στήν απαλλαγή από τά οδυνηρά, ανακουφίζοντάς σε από τό βάρος των αμαρτημάτων σου απόλαυση θεραπεύει τή στενοχώρια καί χαρά τή λύπη. Τί απερίγραπτη φροντίδα! Τί πρόσκληση επουράνιά!”
~ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. P.G.56,98.— Ε.Π.Ε.8Α,323.

Δεν υπάρχουν σχόλια: