Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Την Λαμπάδα πάντες Τη φαεινήν, και της παρθενίας, τον ασύλλητον θυσαυρόν, τη νύμφη Κυρίου, και Άσπιλον Αμνάδα, Μαρίναν την αγίαν, ύμνοις τιμήσωμεν.

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Αγίας Μαρίνας: Μεγαλομάρτυς του Χριστού Μαρίνα, πρέσβευε υπέρ των αναξίων δούλων Σου . Αμήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: