Σάββατο, 25 Μαΐου 2019 07.48΄54΄΄25/5/2019
Θαρρεῖς καί καμπυλώσανε καί σκύψαν τά Οὐράνια
καί στάθηκαν ‘πό πάνω μας καί γίναν ἐκκλησία,

ὅπ(ου) εὐωδιάζουν μέσα της, μέ προσευχές λιβάνια
κι Ἅγιοι κι Ἀγγέλοι δέονται, γύρω ἀπ’ τόν Μεσσία,
πού ἦρθε καί μᾶς λύτρωσε, ἀπ’ τήν πικρή ὀρφάνεια.

 Γ.Μ.

Αφιερωμένο στον επίσκοπο Μόρφου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: