Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

Μας παιδαγωγεί ο Κύριος, για να έχουμε αιώνιο μισθό. Εφ' όσο δεν έχουμε άσκηση, μας δίδει ο Κύριος ασθένειες και θλίψεις, για να βρούμε μικρή παρηγοριά, όταν θα κρινώμαστε μπροστά Του. Όσο κανείς υποφέρει θλίψεις διάφορες, είτε σωματικές είτε ψυχικές και τις υπομένει με γνώση και ευχαριστεί τον Θεό, χωρίς άλλο υποχρεούται ο Θεός να στείλη θεία παράκλησι και να δροσίση την ψυχή.... Όσο κανείς υποφέρει, τόσο και πληρώνεται.

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, γένι, καπέλο και υπαίθριες δραστηριότητες
Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: