Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

Λεπτομέριες κι ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ Πραξικόπημα τῆς Κύπρου


Θὰ γνωσθῇ ποτέ, ὅτι κατὰ τὴν περίοδο 1973-74 ὁ Μακάριος κατὰ τὶς μετακινήσεις του στὴν Λευκωσία χρησιμοποιοῦσε συνήθως κέρινο ὁμοίωμα, γιὰ τὸ ὁποῖο πληρώθηκαν χιλιάδες λίρες, καὶ τὸ ὁποῖον κατεστράφη μαζὺ μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ Πρόεδρος καὶ στὸ ὁποῖο (στὸ πίσω κάθισμα) εὑρίσκετο, ἀπὸ βλῆμα ἅρματος τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τὴν ἡμέρα τοῦ πραξικοπήματος.
Ὁ ἡγέτης τῶν παρακρατικῶν μακαριακῶν ὁμάδων σὲ ὁλόκληρη τὴν Κύπρο καὶ πρόεδρος τῆς ΕΔΕΚ Βάσος Λυσσαρίδης, μαζὺ μὲ τὸν γνωστὸ «παλληκαρά» ἀνεψιὸ τοῦ Μακαρίου, Μιχαλάκη Χατζηκλεάνθους. μὲ τὴν ἔκρηξη τοῦ πραξικοπήματος ἔτρεξαν καὶ οἱ δύο κι ἐκρύφθησαν στὴν πρεσβεία τῆς Λιβύης. Κάποιοι δὲ γνωστοὶ καπεταναῖοι τοῦ Λυσσαρίδου ἔτρεξαν κι ἐκρύφθησαν στὸ τ/κ χωριὸ Λεύκα.
Οἱ διαταγὲς ποὺ εἶχαν οἱ λοκατζῆδες ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρους τούς, που συμμετεῖχαν στὸ πραξικόπημα, ἦταν νὰ πυροβολοῦν στὸν ἀέρα ἐκτὸς καὶ ἐὰν κινδύνευε ἡ ζωή τους.
Θά γνωσθῇ ποτέ, ὅτι ὁ Νῖκος Σαμψών ἀπέτρεψε ἀξιωματικό τοῦ Πυροβολικοῦ ἀπό τό νά κτυπήσῃ μέ πυροβόλο τόν Μακάριο,   τήν ὥρα πού θά ἐπιβιβάζετο σέ ἐλικόπτερο, γιὰ νὰ μεταφερθῇ ἀπὸ τὴν Πάφο στὸ Ἀκρωτῆρι κι ἀπὸ ἐκεῖ στὸ Λονδῖνο, νώρίς τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 16 Ἰουλίου 1974;

Θά γνωσθῇ ποτέ, ὅτι ὁ Νῖκος Σαμψών εἶχε στό χέρι του, πρὶν ἀναλάβῃ προεδρία, γνωμάτευση τοῦ Γενικοῦ Εἰσαγγελέως Κρίτωνος Τορναρίτου, ὅτι νομίμως ἀνέλαβε τήν θέση;

Θά γνωσθῇ ποτέ, ὅτι στά 14.000 συγχαρητήρια τηλεγραφήματα πού πῆρε ὁ Νῖκος Σαμψών περιλαμβάνοντο καί πολλά ἀπό πολύ στενούς συνεργάτες τοῦ Μακαρίου;
Θά γνωσθῇ ποτέ ὅτι ὁ Νῖκος Σαμψών, ποὺ ἀνέλαβε ὡς Πρόεδρος μετὰ τὸ πραξικόπημα, δέν εἶχε τήν ὁποιανδήποτε σχέση μέ τήν ΕΟΚΑ Β΄ κα ὅτι ἦταν περισσότερο κοντά στόν Μακάριο, ὁ ὁποῖος τοῦ διέθετε καί ἔνοπλη ἀστυνομική φρουρά ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 1970;
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: