Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης


Μία μοναδική, ταινία ρωσικής παραγωγής. διαρκείας 5 ωρών, σε HD, με 6 ενότητες, που περιδιαβαίνει τα μέρη όπου γεννήθηκε, έζησε, ασκήτεψε και δίδαξε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης και εις την συνείδηση του χριστεπώνυμου λαού Μέγας Παΐσιος. Η ταινία στηρίχτηκε στα κεφάλαια και το εν γένει περιεχόμενο του τόμου "Βίος Γέροντος Παΐσιου Αγιορείτου" του Ιερομονάχου Ισαάκ, μαθητού του Αγίου. Γυρίστηκε από την ΠΟΚΡΟΒ, με προτροπή του Γέροντος Ευθυμίου (Ιερόν Κελλίον Αναστάσεως - Καψάλα Αγίου Όρους), μαθητού του Ιερομονάχου Ισαάκ. 

Διαπραγματεύεται τα κεφάλαια της επιγείου ζωής του μεγάλου Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου (του Νέου) :
Η Γέννηση και τα Παιδικά Χρόνια
Η Αρχή της Μοναστικής Ζωής
Ο Αναχωρητής του Σινά
Η Επιστροφή στο Άγιο ΄Ορος Παναγούδα
 Τα Τελευταία Χρόνια της Επίγειας Ζωής.


 Ἀπολυτίκιον Ἦχος α ́. 

Τῆς ἐρήμου πολίτης. Τῶν Φαράσων τὸν γόνον, καὶ τοῦ Ἄθωνος κλέϊσμα, καὶ τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος ὁσίων, μιμητὴν καὶ ἰσότιμον, Παΐσιον τιμήσωμεν πιστοί, τὸ σκεῦος χαρισμάτων τὸ μεστόν, ὡς φυλάσσοντα ἐκ πάντων τῶν λυπηρῶν, τοὺς πίστει ἀνακράζοντας, δόξα τῷ δεδωκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ, πᾶσιν ἰάματα

1 σχόλιο:

Aatoc Amhn είπε...

ΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΣΟΥΜΕ, ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΝ .

Ἀπολυτίκιον
Τοῦ ἁγίου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου τοῦ Μεγαλου,
του νεοφανους ἁγιορείτου Ὁσίου.

Ἦχος Γ΄. Θείας πίστεως.

Δρόμον ἄριστον ζήσας ἐνθέως,
τὰ τῆς Πίστεως καθ' ὑποδείξας,
τῶν οἰκουμενιστῶν ἐλέγξας τὸ βδέλυγμα,
Ἀθηναγόρου τὸ μνημόσυνον ἔπαυσας,
τὴν σκοτομίνην τῆς πλάνης διέλυσας,
πάτερ Ὅσιε Παΐσιε παμακάριστε,
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἰκέτευε,
τῆς πλάνης τῶν αἱρέτιζόντων ἡμᾶς ρύσασθε.
_______________________

Μεγαλυνάριον

Ὑψώσας τὸν τῆς Πίστεως Θυρεὸν,
ἡμᾶς ὁδηγήσας τῆ τῆς Χάριτος ἀτραπῶ
ταγῶν αἱρετιζόντων τὸν τύφον καταγγέλων
Παΐσιε ἐκφάντωρ Εὐχαῖς σου στήριξον.