Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Θά μιλᾶμε σοβαρά γιά τόν Πάκη ἤ θά …δουλευόμεθα;

Καὶ σταματῆστε παρακαλῶ νὰ μιλᾶτε, ὅσοι μιλατε, γιὰ ἐνεργὸ ῥόλο τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας, ἀκόμη καὶ μὲ παραίτησή του καὶ ἄλλες τέτοιες μποῦρδες. Δὲν ξέρετε μὲ τὶ ἔχετε νὰ κάνετε. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἱκανὸς νὰ πάῃ ἀκόμη καὶ στὸ pride ὡς …Τσέησον Ἀντιγόνη, μὲ φτερὰ καὶ πούπουλα, μὲ ἀντάλλαγμα νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἐπανεκλογή του, ὑπὸ ὁποιονδήποτε ἀφέντη πρωθυπουργό.

Δὲν τὸν ἐνδιαφέρει ὁτιδήποτε ἄλλο.
Μὴν ξεχνᾶτε ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν Πάκη.
Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: