Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

Ὅταν θὰ φθάσῃ εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἀδυνατῇ νὰ ἐκτελῇ πιστῶς τὰς ὁδηγίας ποὺ λαμβάνει ἄνωθεν, θὰ τὸν ἀντικαταστήσουν μὲ ἕνα ἄλλο "πιόνι". Τὸ κλειδὶ τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς τῆς καταστάσεως εὑρίσκεται εἰς τὴν μετάνοιάν μας καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ!

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: