Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Εἶναι γλυκύς ὁ θάνατος ὅταν κοιμώμεθα εἰς τὴν πατρίδα....

Ἄνδρέας Κάλβος

Δεν υπάρχουν σχόλια: