Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018

Ἐν καρδίαις πραέων ἐπαναπαύσεται Κύριος· ψυχὴ δὲ ταραχώδης διαβόλου καθέδρα...


Οσίου Ιωάννου του Σιναΐτου

Δεν υπάρχουν σχόλια: