Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Ἕνα Θαῦμα τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμὶρ
Ἡ ταινία παρουσιάζει τὴν ἱστορία τοῦ θαύματος τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας τοῦ Βλαντιμίρ, ἡ ὁποία ἔσωσε τὴ Μόσχα ἀπὸ τὴν βέβαιη εἰσβολὴ τῶν Τατάρων στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Οὔγκρα τὸ 1480 μ.Χ. Τὴν ἱστορία ἀφηγεῖται ὁ γέρων Συμεών, ὑπηρέτης τότε τοῦ νεαροῦ βασιλόπαιδα πρίγκιπα Μιχαήλ, ὁ ὁποῖος αἰχμαλωτίστηκε ἀπὸ τοὺς Τατάρους, ἀλλὰ σώθηκε θαυματουργικὰ ἀπὸ τὴν Παναγία. Μὲ τὴ νίκη τους αὐτὴ οἱ Ρῶσοι ἔπαυσαν νὰ πληρώνουν φόρο στοὺς Τατάρους, ἐνῷ σηματοδοτήθηκε ἡ τελικὴ πτώση τοῦ μέχρι τότε φοβεροῦ ταταρικοῦ στρατοῦ καὶ ἡ ἀνάδειξη τῶν Ρώσων σὲ ἀνεξάρτητου καὶ κυρίαρχου ἔθνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: