Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

 

''Το 30% σε κάθε άνθρωπο του χαρακτήρα του είναι από την κληρονομικότητα. Το υπόλοιπο 70% είναι δικό μας από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Οπότε για να βάλουμε αρχήν μετανοίας πρέπει να βρούμε 1-2 πάθη που είναι πιο ισχυρά από τα υπόλοιπα και να επιντρωθούμε εκεί... Και να νήφουμε. 
Να εξετάζουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα, τι έκανε, τι είπε, τι σκέφτεται, αν στεναχώρησε κάποιον... έτσι η ζωή του χριστιανού αποκτά action και δεν πλήττεις ποτέ... 
Η μετάνοια δυστυχώς σήμερα δε διδάσκεται από εμάς τους ιερείς.''
Επίσκοπος Μορφου Νεόφητος

περισσότερα   εδώ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Άν και υπάρχει η θεωρία του tabula rasa , είναι σωστό οτι ένας σεβαστός παράγων είναι η κληρονομικότητα , όπως στό σώμα έτσι και στην ψυχή , γιατί και η ψυχή έχει μία βιολογικότητα .Κατα τόν άγιο Παίσιο ακόμα και η αρετή κληρονομείται , είναι ένα προστιθέμενο μέγεθος .Ακόμα και τό προπατερικό αμάρτημα είναι μία κληρονομικότητα .Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα . Όλα τά ανατρέπει ή τά διορθώνει η προαίρεση του ανθρώπου . Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει την ροπή του σε ένα πάθος ακόμα από την αυγή της αυτοσυνειδησίας του , δηλαδή την εφηβεία , και ντραπεί, αυτό θά τόν κάνει νά αναζητήσει την θεραπεία του και νά προσκολληθεί στόν Χριστό . Άρα αυτό το πάθος λειτουργεί ευεργετικά .Και οι άγιοι δεν γεννήθηκαν αναμάρτητοι . Βέβαια εκτός των παθών συνειδητοποιούμε οτι κληρονομούμε και διάφορες ιδιότητες . Άλλος άνθρωπος είναι χαρούμενος , άλλος απαισιόδοξος και άλλος αισιόδοξος . Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος νά ζήσει μέσα σε αυτήν την φθορά και ο καθένας νά πολεμήσει τό πάθος που τον βασανίζει έστω και άν είναι κληρομικό . Η κληρονομικότητα δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης νά πολεμήσει τό πάθος του . Υπάρχουν άνθρωποι που ζηλεύουν θανάσιμα και άλλοι που είναι πλεονέκτες και φιλοχρήματοι . Δεν θα έχει ο άνθρωπος μισθό άν γεννήθηκε χωρίς αυτά τά πάθη και δεν έκανε κανέναν προσωπικό αγώνα για νά τά πολεμήσει .