Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018Είπε Γερων:Λέγε, εκεί που είσαι, το «Kύριε, ελέησον».
Βράδιασε, «Kύριε, ελέησον».
Ξημέρωσε, «Kύριε, ελέησον».
Το «Kύριε, ελέησον» κάνει θαύματα.
Αυτό που ζητούμε θα μας το δώσει ο Θεός, γιατί είναι πατέρας.
Λέει ο Xριστός· «Ποιος πατέρας ζητεί το παιδί του ψωμί, και του δίνει πέτρα; ή ζητεί ψάρι, και του δίνει φίδι;»
(Mατθ. 7,9-10· Λουκ. 11,1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: