Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Η παιδική χορωδία Κερκύρας σε κάτi απρόβλεπτο. (Body percussion)

Βασιλεύ Βασιλέων, Βασιλεί Βοήθει, έλεος έλεος, Επουράνιε Θεέ. Κωνσταντίνος Δραγάτσης Παλαιολόγος, ελέω Θεού Αυτοκράτωρ τών Ρωμαίων. Στήν Πύλη τού Αγίου Ρωμανού, καβαλικά τήν φάραν του τήν ασπροποδαράτην. Τέσσερα βήτα, έλεος έλεος, Μαρμαράς, Βόσπορος καί Μαύρη Τρίτη. Φρίξον ήλιε, στέναξον γή, Εάλω ή πόλη, Εάλω ή πόλη. Βασιλεύουσα, πύλη χρυσή κι' ό πορφυρογέννητος στήν κόκκινη μηλιά. Η πόλη ήταν τό σπαθί, ή πόλη τό κοντάρι, ή πόλη ήταν τό κλειδί τής Ρωμανίας όλης. Σώπασε Κυρά Δέσποινα καί μήν πολυδακρύζεις , πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς πάλι δικά Σου θάναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: