Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Ἡ μεγάλη ἀρετή ὅσων ἀναζητοῦν τὸ πνευματικό μονοπάτι εἶναι τὸ κουράγιο.

la galanteria #madai #sicominciadapiccoli

Δεν υπάρχουν σχόλια: