Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018Είπε Γέρων : Ευλογημένοι είναι αυτοί που μπορούν να δίνουν χωρίς να το θυμούνται και να λαμβάνουν χωρίς να το ξεχνάνε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: