Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Κύριε! Τὸ ὄνομά σου εἶναι Ἀγάπη: μὴ μὲ ἀποδοκιμάσεις γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου. Τὸ ὄνομά σου εἶναι Δύναμη: ἐνίσχυσέ με γιὰ νὰ μὴν πέφτω στὸ κακό. Τὸ ὄνομά σου εἶναι Εἰρήνη: πράϋνε τὴν ταραγμένη μου ψυχή. Τὸ ὄνομά σου εἶναι Ἔλεος: μὴν παύσεις νὰ μὲ συγχωρεῖς.

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κροστάνδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: