Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Ἀνάμεσα στὸ ναὶ καὶ στὸ ὄχι παίζεται ἡ μελωδία τῆς ζωῆς μας. Δύο πλῆκτρα, δυὸ δρόμοι.

Tumbling Tumbleweed

Δεν υπάρχουν σχόλια: