Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Νηπίοισιν οὐ λόγος, ἀλλὰ ξυμφορὴ γίνεται διδάσκαλος. (γιὰ τοὺς ἀνόητους, δάσκαλος δὲν εἶναι ἡ λογικὴ ἀλλὰ ἡ συμφορὰ)

Irish Tinker Child Irish Travellers (Irish: an lucht siúil) or Pavee, also called Tinkers or Gypsies (but not to be confused with the Romani people), are a traditionally itinerant people of ethnic Irish origin, who maintain a set of traditions and a distinct ethnic identity. Although predominantly English speaking, some also use Shelta and other similar cants. They live mostly in Ireland as well as having large numbers in the United Kingdom and in the United States.
Δημόκριτος

Δεν υπάρχουν σχόλια: