Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Τὸ πρῶτο σας ἔργο, μόλις ξυπνήσετε, νὰ εἶναι τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Καὶ τὰ πρῶτα σας λόγια ἡ εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ.

Στάρετς Βαρσανούφιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: