Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Θρασύτατο εἶδος ὁ Νεο-ἝλληνΝεο-Ἕλλην  εἶναι τὸ θρασύτατο ἐκεῖνο ὑποκείμενο, ποὺ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴν διεθνὴ κοινότητα να τοῦ ἐξασφαλίζῃ τὰ σύνορα, νὰ ἀπαγορεύῃ σὲ ἄλλους λαοὺς νὰ αὐτοπροσδιορίζονται ὅπως γουστάρουν, νὰ ἀπαιτῇ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς νὰ διώξουν τὸν Τουρκικὸ στρατὸ ἀπὸ τὴν Κύπρο, νὰ ἀπαιτῇ ἀπὸ αὐτοὺς νὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ ἀσκήσουμε τὸ δικαίωμα στὰ 12 μίλια καὶ στὴν ΑΟΖ, νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ ὀλες τὶς χῶρες τοῦ κόσμου νὰ τοὺς πωλοῦν ὅπλα δωρεὰν γιατὶ εἴμαστε πτωχευμένοι καί, ταὐτοχρόνως νὰ μὴν πωλοῦν ὅπλα στὴν Τουρκία, νὰ ὑποχρεώσῃ τὸν Ἐρντογὰν νὰ μὴν ξανακάνῃ ἰσλαμικὸ τέμενος τὴν Ἁγία Σοφία καί, ἐὰν κάτι τὸ κάνῃ νὰ τοῦ τὴν δώσῃ γιὰ νὰ τὴν λειτουργήσῃ αὐτός.
Αὐτὸς εἶναι ὁ θρασύτατος ΝΕΟ-Ἕλλην, ὁ ὁποῖος σήμερα σκούζει γιατὶ κάποιο σοβαρὸ ἔθνος ποὺ ἀσκεῖ τὴν κυριαρχία κάνει πρωτεύουσα τοῦ κράτους του τὴν Ἱερουσαλήμ.
Νὰ διδάξουμε τὰ παιδιά μας νὰ μὴν γίνουν σὰν αὐτὸ τὸ φοβητσιάρικο, ὑστερικὸ καὶ ζηλιάρικο ὑποκείμενο ποὺ κατοικοεδρεύει σὲ χώρα ποὺ ζοῦσαν λέοντες….
Μαλαμούλης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια: