Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Τηλλυρκώτισσα

Κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι από τον Μιχάλη Βιολάρη.

Εσει έ βερεβε ναν
ά βαραβα στρον
τζι ε βερε ν μιτσίν
μες τους βουρουβου ς
εφτά βαραβα πλανή βιριβι τες
για βαρα λουρου βουρου δα μου.

Τριαλάλα λα λα........

Τζι επιά βαραβα σαν με βερεβε
μες τη βιρβι ν καρκιάν
τα λό βοροβο για
που βουρουβου μου
εί βιριβι πες
μα βαρα βρομα βαρα τα μου.

Τριαλάλα λα λα........

Επή βιριβι αν τζ ει βιριβι παν
της βιριβι ς πελλής
πως έ βερεβε ν να πά βαραβά ω
πέ βερεβε ρα
για βαρα λουρου βουρου δα μου.

Τριαλάλα λα λα........

Τζι εμά βαραβα εψε βερεβε ν
την θά βαραβα λασσαν
τζε ασή βιριβι κωσέ βερεβε ν
αγέ βερεβε ραν
μα βαρα βρομα βαρα τα μου.

Τριαλάλα λα λα........

Έσιει έναν άστρον τζι εν μιτσίν1 μες στους εφτά πλανήτες,
τζι επκιάσαν με μες στην καρκιάν τα λόγια που μου είπες.

Επήαν τζι είπαν της πελλής2 πως εν να πάω πέρα3
τζι εμάεψεν τη θάλασσαν τζι εσήκωσεν αέρα.


1μιτσίν: μικρό
2πελλή: τρελή
3πέρα: ξενιτιά

 Μετάφραση:
 Έχει έναν άστρον μικρόν μέσα στους εφτά πλανήτες γιαλουρούδα μου
 Μπήκαν στην καρδιά μου τα λόγια που είπες μαυρομάτα μου
 Πήγαν και είπαν της τρελλής ότι θα πάω στην ξενητιά γιαλουρουδα μου
 Κι εμάγεψεν τη θάλασσα και σήκωσεν αέρα μαυρομάτα μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: