Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος συμεων ο νεος θεολογος 

Είπε Γέρων :διαβάστε τὸν βίο τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου. Ὁ Ἅγιος θέλει νὰ φύγει ἀπὸ ἡγούμενος καὶ καλεῖ τὸν νέο ἡγούμενο καὶ ὅλη τὴν ἀδελφότητα καὶ τοὺς δίνει συμβουλές... Στὸ τέλος τί τοὺς λέει;

Ἂν καὶ αὐτὸς σὰν ἄνθρωπος κάνει κάτι ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία, τότε προσωρινὰ νὰ κάνετε ὑπακοὴ καὶ οἱ γεροντότεροι νὰ πᾶνε νὰ τὸν ποῦνε νὰ κάνει διόρθωση. Καὶ ἂν δὲν κάνει διόρθωση, ὄχι μόνο σὲ αὐτὸν νὰ μὴ κάνετε ὑπακοὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ Ἄγγελο ἐξ οὐρανοῦ, ἂν ἔρθει νὰ σᾶς τὸ πεῖ...

Αὐτὰ εἶναι τα λόγια τοῦ Ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: