Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Η πείρα δια της πράξεως, αποκτάται με χρόνους... Η δε χάρις, είναι χάρισμα εξαρτώμενον από τον Θεόν, και διδόμενον αναλογία θερμότητος πίστεως, ταπεινώσεως, και καλής προαιρέσεως...


~ Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Δεν υπάρχουν σχόλια: