Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Η Ρ Ω Μ Α Ν Ι Α ΖΕΙ !!!

 

Υπερούσιος Ουσία, Άρρητε Λόγε, 
Φως άκτιστον, συ Κύριε· 
Άφραστον κάλλος, 
αι Γεννεαί υμνούσι, εν αμεθέκτω Μετοχή
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: