Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Οι μέρες είναι πονηρές

 

«Προσέξατε κάτι; Ὅταν βγάζουν διαγγέλματα ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα,δηλαδή ταγοί τῆς Ἐκκλησίας, τό προσέξατε; Δέν ἀναφέρουν οὔτε μία φορά τόνἍγιον Τριαδικόν Θεόν! 

Οὔτε τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! 

Οὔτε μία φορά! Λένε: «ὁ Θεός»! 

Μά «ὁ Θεός» μπορεῖ νά εἶναι καί ὁ ΜΑΤΣ, δηλαδή ὁ Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος, πού εἶναι ὁ θεός τῶν Μασόνων! Ἀλλά γιά νά ὑπηρετήσουν καί νά εὐχαριστήσουν αὐτά τά...τά πανάθλια ἀφεντικά τους, ἀποφεύγουν νά ἀναφέρουν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ἤ τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ· λένε μόνο «ὁ Θεός»! 

Διαβάστε διαγγέλματα μεγάλων προσώπων, καί θά μέ θυμηθεῖτε, καί θά δεῖτε! 

Μυρίζει!...»
(π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος,
περιοδικὸν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ,
τεῦχος 111, σελίς 12)

Δεν υπάρχουν σχόλια: