Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Φωτογραφία του χρήστη Περί γάμου.
Η αγαθότητα της νεότητας είναι κάτι το αγγελικό. Η αγαθότητα του γήρατος είναι κάτι το θεϊκό.......

Δεν υπάρχουν σχόλια: