Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Μή θέλεις νά μέ πείσεις με τά λόγια, άλλα μέ τά έργα. Μισώ τή διδασκαλία πού είναι αντίθετη μέ τόν τρόπο ζωής.


Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος

Δεν υπάρχουν σχόλια: