Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017«Οὐδὲν δέδοικα (=τίποτε δὲν ἐφοβήθην) ὡς τούς "θεολόγους", πλὴν ὀλίγων» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: