Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Του Ανδρέα Κυριακού, θεολόγου
Σε κήρυγμά του την Κυριακή της Πεντηκοστής, ο Σεβ. Ζιμπάμπουε  Σεραφείμ ανέφερε και τα πιο κάτω: «Ερμηνευτής και προστάτης της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας είναι  η ίδια η Εκκλησία δια των αρμοδίων οργάνων της, την Ιεράν της Σύνοδο και τους εκπροσώπους της, όπως είναι οι Προκαθήμενοι των Εκκλησιών μας και οι επίσκοποί μας και όσοι διακονούν την Εκκλησία μας με την πνευματικήν και ποιμαντικήν καθοδήγηση του τοπικού μας επισκόπου». 

Αλλά, Σεβασμιώτατε, αν η προάσπιση της πατροπαραδότου πίστεως είναι υπόθεση ΜΟΝΟ των επισκόπων τότε γιατί ΟΛΟΙ οι εις Χριστόν πιστεύοντες καλούμαστε να ζούμε «εν αρεταίς εκλάμποντες και ΠΙΣΤΕΙ ΟΡΘΗ» (υμνολογία της Μ. Τρίτης); Για ποιο λόγο επιβάλλεται κάθε Σύνοδος, μηδέ αυτών των Οικουμενικών Συνόδων εξαιρουμένων, να γίνει αποδεκτή από το πλήρωμα της Εκκλησίας; Ο άκρατος κληρικαλισμός όζει οθνείων επιδράσεων και είναι παντελώς ασυμβίβαστος με το πνεύμα της Ορθοδοξίας. 

Επαναλαμβάνουμε την ορθόδοξη θέση σχετικά με τον ΦΥΛΑΚΑ της Πίστεως: «Ο λαός εστίν ο υπερασπιστής της θρησκείας και αυτό το σώμα της Εκκλησίας, όστις εθέλει το θρήσκευμα αυτού αιωνίως αμετάβλητον και ομοειδές τω των πατέρων αυτού, διο καθ’ ημάς ούτε Πατριάρχαι, ούτε Σύνοδοι εδυνήθησαν ποτέ εισαγαγείν νέα», είπαν οι Πατριάρχες της Ανατολής το 1848 στην απάντησή τους προς τον αιρεσιάρχη του Βατικανού πάπα Πίον Θ΄. 

Είναι ηλίου φαεινότερον πού το «πάει» ο Σεβασμιώτατος. Αυτός και οι συν αυτώ θέλουν, πάση θυσία, να μας επιβάλουν τις αποφάσεις του Κολυμβαρίου, μεταξύ των οποίων και την όζουσαν της «Θεωρίας των κλάδων» (Branch Theory) απαράδεκτη άποψη ότι υπάρχουν «ετερόδοξες Εκκλησίες και Oμολογίες»!!! Eμείς απλώς καλούμε, τόσο τον Σεβ. Ζιμπάμπουε όσο και τους ομόφρονες αυτού, να αναγνώσουν, λέξιν προς λέξιν, το άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στην Εκκλησία. Τίποτε άλλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: