Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για παπαδιαμαντης 

«Τίς θά κλέψει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τό πῦρ;
Τίς θά ἐμφυσήσει τήν πίστιν, τήν πνοήν, τήν ζωήν;
Τίς θά θερμάνει τήν τέφραν;».
 Παπαδιαμάντεια απορία

Δεν υπάρχουν σχόλια: