Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Οι “Κόπτες” είναι αιρετικοί Αντιχαλκηδόνιοι Μονοφυσίτες, δεν είναι Ορθόδοξοι


Αποτέλεσμα εικόνας για ΚόπτεςΤου Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Δεν είναι λίγοι αυτοί που αποδίδουν στους Κόπτες την εθνική σημσία της ονομασία αυτής και όχι την αιρετική μονοφυσιτική σημασία της ονομασίας αυτής.  Οι Κόπτες δίδουν στην ονομασία τους θρησκευτική σημασία, αλλά με  εθνική χροιά.  Αρχικά η ονομασία ‘’Κόπτης’’ είχε εθνική σημασία και εννοείτο με την ονομασία αυτή ο λαός της αρχαίας Αιγύπτου.  Στην πορεία όμως δόθηκε και θρησκευτική σημασία.
Οι Κόπτες αποδίδουν στη θρησκευτική σημασία που προσέλαβε κατόπιν  η ονομασία ‘’Κόπτης’’, την έννοια του Χριστιανού της Αιγύπτου.  Αυτό όμως δεν ισχύει, γιατί η ονομασία αυτή προσέλαβε την έννοια των Χριστιανών της Αιγύπτου που είχαν αποκοπεί από την Εκκλησία, λόγω του ότι υπέπεσαν στην αίρεση του Μονοφυσιτισμού. Η  ονομασία ‘’Κόπτης’’ προέρχεται από τον αραβικό τύπο της λέξης «kibt» (Αιγύπτιος)  που με βάση την ελληνική προφορά της αραβογενούς αυτής λέξης προφέρεται «γύπτι» (kibt).  Η ονομασία ‘’Κόπτες’’, καθορίζει όσους από τους Αιγυπτίους Χριστιανούς έχουν ασπαστεί την Μονοφυσίτικη αίρεση.  
Oι Μονοφυσίτες ως γνωστό είναι ‘’Αντιχαλκηδόνιοι’’ και δεν πρέπει να καλούνται από αβρότητα ως ‘’Προχαλκηδόνιοι’’ και ‘’Μη Χαλκηδόνιοι’’. Έχουν καταδικασθεί από Οικουμενική Σύνοδο που  είχε συγκληθεί στη Χαλκηδόνα το έτος 451 μ.Χ.   Όσον αφορά την oνομασία από κάποιους ‘’Κοπτική Εκκλησία’’, τίθεται το εξής ερώτημα : ‘’Δηλαδή όσοι δεν θέλησαν να είναι επόμενοι τοις Αγίοις Πατράσι και πολέμησαν την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας αντιτιθέμενοι σ’ αυτήν, απετέλεσαν μιαν άλλη εκκλησία;’’ Οι αιρετικοί Μονοφυσίτες έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία.  Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει : «Μένε εις την Εκκλησίαν και ου προδίδοσαι υπό της Εκκλησίας.  Εάν δε φύγης από της Εκκλησίας, ουκ αιτία η Εκκλησία.  Εάν μεν γαρ ης έσω, ο λύκος ουκ εισέρχεται˙ εάν δε εξέλθης έξω, θηριάλωτος γίνη». 
Οι Κόπτες Μονοφυσίτες, και όχι Κόπτες-Ορθόδοξοι όπως αυτοαποκαλούνται, διεκήρυτταν στη Γενεύη το 1970, καθώς και στη συνάντηση της Αδδίς Αμπέπα το 1971, ότι δεν πρόκειται να δεχθούν την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας, ως βάση για ‘’ένωση’’.  Η μόνη οδός, η μόνη ‘’ένωση’’  που μπορεί να γίνει, είναι η επιστροφή των αιρετικών Μονοφυσιτών στην Εκκλησία.
Ο τότε Μονοφυσίτης ‘’Πατριάρχης’’ της αυτοκαλουμένης ‘’Κοπτορθοδόξου  Εκκλησίας της Αλεξανδρείας Αιγύπτου’’ Σενούντας ο Γ΄ στο σύγγραμμά του ‘’Η φύση του Χριστού’’ (Εκδόσεις ‘’Αρμός’’ Αθήνα 1996) αναφέρει τα εξής : «Παρά το γεγονός ότι η σύνοδος της Εφέσου αναθεμάτισε τον Νεστόριο, οι νεστοριανές ρίζες απλώθηκαν και επέδρασαν στη σύνοδο της Χαλκηδόνος, όπου η τάση να διαχωριστούν οι δύο φύσεις  άρχισε να γίνεται τόσο ορατή, ώστε ειπώθηκε ότι ο Χριστός είναι δύο πρόσωπα.  Ο Θεός και ο άνθρωπος· ο ένας επιτελεί θαύματα και ο άλλος επιδέχεται ύβρεις και ταπείνωση». Δεν αμφισβήτησε ο αιρετικός Μονοφυσίτης ‘’Πατριάρχης’’  Σενούντας ο Γ΄ μόνο την  Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας, αλλά προχώρησε ακόμα περισσότερο παραλληλίζοντας την αιρετική θέση του Νεστορίου με εκείνη των Ορθοδόξων, θεωρώντας τις Ορθόδοξες θέσεις ως νεστοριανίζουσες.

Θα επαναλάβω το ερώτημα για όσους επιμένουν να θεωρούν τους αιρετικούς Κόπτες ώς ‘’εκκλησία’’ : ‘’Δηλαδή όσοι δεν θέλησαν να είναι επόμενοι τοις Αγίοις Πατράσι και πολέμησαν την Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας αντιτιθέμενοι σ’ αυτήν, απετέλεσαν μιαν άλλη εκκλησία;’’ Οι αιρετικοί Μονοφυσίτες έχουν αποκοπεί από την Εκκλησία και δεν αποτελούν άλλη εκκλησία. Γι’ αυτό η μόνη οδός, η μόνη ‘’ένωση’’  που μπορεί να γίνει, είναι η επιστροφή των αιρετικών Μονοφυσιτών στην Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: