Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Ὑπάρχει ἀρκετὸ φῶς γιὰ κείνους ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν παρὰ νὰ Τὸν δοῦν, καὶ ἀρκετὸ σκοτάδι γιὰ κείνους ποὺ ἔχουν ἀντίθετη διάθεση.
 Μπ. Πασκὰλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: