Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Οἱ φιλόσοφοι ἐξετάζουν τὰ πάντα μὲ τὸ μυαλὸ τους, τὴν διάνοια, γι' αὐτὸ καὶ ὁ καθένας τους ἔχει διαφορετικὴ γνώμη ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Τὸ ἴδιο κάνουν καὶ οἱ θεολόγοι ποὺ ἐργάζονται ἐγκεφαλικά. Ὅμως, οἱ μοναχοὶ ζοῦν μὲ τὴν μετάνοια, γι' αὐτὸ ἔχουν κοινωνία μεταξύ τους στὰ βασικὰ θέματα. Ἔτσι καταλαβαίνουν πολλὲς ἀπὸ τὶς πνευματικὲς καταστάσεις τῶν ἀνθρώπων.

 Γέρων Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ

Δεν υπάρχουν σχόλια: