Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Θέλετε να γίνετε οικουμενιστής και με τη βούλα; Η Ελλαδική Εκκλησία σας στέλνει στο Σαμπεζύ!

ΣΑΜΠΕΖΥ.jpg 
 
Την στιγμή, που η εκκλησιαστική επικαιρότητα συγκλονίζεται από τις διακοπές μνημόνευσης Επισκόπων εξαιτίας κυρίως των εναγκαλισμών με τους παπικούς και την Σύνοδο του Κολυμπαρίου, η επίσημη Ελλαδική Εκκλησία ανοίγει διάπλατα τον δρόμο και προσκαλεί άπαντες να μυηθούν στην οικουμενιστική θεολογία που τόσα δεινά έχει φέρει στην Ορθοδοξία.
Σήμερα 31 Μαρτίου ολοκληρώνεται η διορία που έχει δώσει η ΔΙΣ για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζύ της Γενέυης.
Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε ως αυτοτελής ακαδημαική δραστηριότητηα παρά τω Ορθοδόξω Κέντρω του Οικουμενικού Πατριαρχείου και λειτουργεί ήδη από του ακαδημαικού έτους 1997-1998 σε συνεργασία μετά της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Φριβούργου και της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Όπως αναφέρεται επισήμως “αποστολή του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου εν τω πλαισίω των θεσμικών δραστηριοτήτων του Ορθοδόξου Κέντρου έχει καθορισθή διά του από 19ης Οκτωβρίου 1975 Πατριαρχικού Σιγιλλίου και αποσκοπεί ειδικώτερον εις την «ανάπτυξιν εν αυτώ επιστημονικού θεολογικού φυτωρίου εν οικουμενική προοπτική, μέλλοντος ίνα μεταπτυχιακώς καταρτίζη στελέχη εξ απασών των κατά τόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, χρήσιμα διά τας ανάγκας αυτών, εξειδικευμένα δε εις την διεξαγωγήν διορθοδόξων και διαχριστιανικών διαλόγων, εις αντίδοσιν ανατολικής και δυτικής θεολογίας».
Συμπληρώνεται δε πως από τις σπουδές στο Ινστιτούτο παρέχεται σε νέους θεολόγους, κληρικούς ή λαικούς, των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών “αφ” ενός μεν υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακάς σπουδάς εις την Ορθόδοξον Θεολογίαν, αφ” ετέρου δε μίαν πληρεστέραν αξιοποίησιν των νεωτέρων τάσεων της Ρωμαιοκαθολικής και Προτεσταντικής Θεολογίας εις τον σύγχρονον διάλογον της Ορθοδοξίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον και προς τας άλλας θρησκείας”.
Δηλαδή θέλετε να γίνετε οικουμενιστής με δίπλωμα; Περάστε από το Σαμπεζύ…
Σε αυτό λοιπόν το Ινστιτούτο καλεί η επίσημη Ελαδική Εκκλησία, η Ιεραρχία της οποίας ειρήσθω εν παρόδω αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα του διαλόγου με τους Ρ/Καθολικούς, κάθε ενδιαφερόμενο να σπουδάσει….
Στην εγκύκλιο της ΔΙΣ αναφέρονται τα εξής: Η ΣΥΝΈΧΕΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: