Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ἕνας σπάνιος ἐπισκέπτης…

Σιγλίγουρος (Numenius phaeopus).
Ἕνας σπάνιος ἐπισκέπτης...1
Αὐτὸ τὸ εἶδος γίνεται ὅλο καὶ πιὸ σπάνιο γι’ αυτὸ τὸν λόγο μοῦ προεκάλεσε ἰδιαίτερη χαρὰ τὸ κοπαδάκι 10 ἀτόμων ποὺ εὑρέθη περαστικὸ σήμερα στὴν λίμνη τῆς Καστοριᾶς, εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ φωτογραφίζω αὐτὸ τὸ εἶδος στὴν λίμνη. Μοιάζει ὀπτικὰ μὲ τὴν Τουρλίδα (Numenius arquata) εἶναι ὅμως μικρότερος καὶ μὲ πιὸ κοντὸ ῥάμφος ὅπως θὰ διαπιστώσετε παρατηρώντας τὴν τρίτη φωτογραφία ποὺ ἕνας Σιγλίγουρος εἶναι δίπλα σὲ μιὰ Τουρλίδα, ποὺ ἐπίσης εὑρέθη περαστικὴ στὴν λίμνη, μαζὺ μὲ ἄλλα 5 ἄτομα. Καλό τους ταξείδι πρὸς τὴν τούνδρα καὶ καλὴ ἀντάμωση τὸν Σεπτέμβριο στὴν κάθοδο πρὸς τὴν Βόρεια Ἀφρική.
Γεροὶ καὶ περισσότεροι. Ἕνας σπάνιος ἐπισκέπτης...2Ἕνας σπάνιος ἐπισκέπτης...3Καπουργᾶς Κώστας

Δεν υπάρχουν σχόλια: