Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

 
"Unde oare se duc, toate?
În neant, veţi spune, poate!

Dar eu cred că din iubire
Toate merg în amintire.

Şi poate că strânse-s toate
În a lumii aspră carte:

Casă pentru fiecare,
O lumină şi-o culoare."

(Ioana Voicilă Dobre)
Foto: Souls, artist Le Anh Tuan

" πού πηγαίνουν όλοι;
Στην λήθη, λες, ίσως!

Αλλά πιστεύω στην αγάπη
Όλα στη μνήμη.

Και ίσως κλείσιμο όλων
Το σκληρό κόσμο βιβλίο:

Σπίτι για κάθε,
Ένα φως και χρώμα."

Voicilă ντόμπρε (Ιωάννα)


Φωτογραφία: Ψυχή, καλλιτέχνης le anh tuan

Δεν υπάρχουν σχόλια: