Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017


Ιησού γλυκύτατε Χριστέ,
Ιησού μακρόθυμε,
τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα,
Ιησού και γλύκανον,
την καρδίαν μου Πολυέλεε δέομαι,
Ιησού Σωτήρ μου ,
ίνα μεγαλύνω σε σωζόμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: